Het Ervaringscertificaat

Wij zien het ervaringscertificaat als een essentiële stap in de ontwikkeling van jouw carrière. Heb je veel kennis, kunde en ervaring? Maar ben je ervan overtuigd dat jouw potentieel onvoldoende tot zijn recht komt in jouw werkveld?

Dankzij EVC – Erkennen van Verworven Competenties is het mogelijk om praktijkervaring vast te leggen in een Ervaringscertificaat.  Hierdoor ontstaat een objectieve beoordeling die kan leiden tot een branche erkenning en zelfs kan leiden tot vrijstellingen in het regulier onderwijs.

Doormiddel van het Ervaringscertificaat en het vakbekwaamheidsbewijs maak je je werkervaring objectiever en inzichtelijker. Dat heeft twee duidelijke voordelen:

  • je weet waar je staat t.o.v algemeen geldende standaarden,
  • je maakt dat inzichtelijk voor iedereen van wie jij wilt dat daarvan op de hoogte moet zijn op de arbeidsmarkt.

Wie zijn kennis en kunde wil laten valideren om loopbaanstappen te zetten, bijvoorbeeld naar een andere baan of functie, in de arbeidsmarktroute.

De EVC procedures van Centrum VakErkenningen voldoen aan door het Nationaal Kenniscentrum voor EVC gestelde eisen. Wanneer je van Centrum Vakerkenningen het EVC certificaat ontvangt, dan zal dat certificaat ook rechtstreeks worden geregistreerd in het register :EVC-register van het Nationaal Kenniscentrum EVC. Dit kan van belang zijn om verschillende redenen. Onder andere (toekomstige) werkgevers, examencommissies, brancheorganisaties en belastingdienst kunnen hiermee verifiëren dat je daadwerkelijk van CVE het ervaringscertificaat hebt ontvangen.

(Mocht je om privacy redenen de voorkeur hebben om niet in het register te komen, neem dan ook contact op met het Nationaal Kenniscentrum EVC). 

De Arbeidsmarktroute en het Vakbekwaamheidsbewijs

In de arbeidsmarktroute wordt een Ervaringscertificaat zo opgesteld dat geregistreerd kan worden in het register www.ervaringscertificaat.nl en zo verifieerbaar is voor werkgevers.

Het vakbekwaamheidsbewijs is een document dat voorziet in een behoefte van zowel werkgevers als werknemers.

Het is daadwerkelijk het bewijs van niet alleen uw kennis en kunde maar ook uw bekwaamheid en daarmee uw meerwaarde als werknemer. Het vakbekwaamheidsbewijs is daarmee een waardevol document als resultaat van een volwaardige, onafhankelijke en geborgde EVC – procedure.

Wie zijn kennis en kunde wil laten valideren om (via een verkort traject) een diploma in het formele onderwijs (mbo en hoger onderwijs) te behalen, kan terecht bij een school in de onderwijsroute. Wij adviseren u graag over onze samenwerking met  onderwijsinstellingen.

 

Fiscale voordelen met EVC-procedure

Een belastingplichtige kan uitgaven voor het volgen van een procedure voor de erkenning van verworven competenties (EVC) bij Centrum Vakerkenningen in aftrek brengen als persoonsgebonden aftrekpost in de inkomstenbelasting. Een andere mogelijkheid is dat een werkgever die kosten onbelast vergoedt aan een werknemer.

Neem voor meer toelichting of vragen contact met ons op!