EVC voor SKJ-registratie vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional

Doe de vrijblijvende Quickscan voor de EVC-procedure ten behoeve van de SKJ-registratie voor vakbekwame jeugd- en gezinsprofessional

Algemeen

SKJ-registratie

Vanaf 1 oktober 2018 is het EVC-loket hbo Jeugd- en gezinsprofessional open en kun je starten met de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’.

Het doorlopen van de EVC-procedure geeft, na het verzilveren van je ervaringscertificaat in een vakbekwaamheidsbewijs, recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional bij SKJ.

Bij dit EVC-loket vind je alle informatie en handige linken die je nodig hebt over de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’. Let op: voor vragen over (her)registratie kun je terecht bij het SKJ.

Waarom is deze EVC-procedure ontwikkeld?

In de Jeugdwet is de zogenoemde norm van verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming voor bepaalde werkzaamheden een professional in te zetten die is geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen, kunnen een EVC-traject doorlopen. In een EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen, dat om de inzet van een geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional vraagt. Op basis van het competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessional is daarom een EVC-standaard ontwikkeld.

Wat is de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’?

De EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ is een afgeleide van het competentieprofiel ‘hbo Jeugd- en gezinsprofessional’. De EVC-standaard bestaat uit zes deskundigheidsgebieden:

  • Ondersteunen bij regievoeren;
  • Samenwerken met de jeugdige en het gezin;
  • Versterken van het netwerk;
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem;
  • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin;
  • Ethisch en integer handelen.

Elk deskundigheidsgebied bestaat uit een aantal indicatoren die aangeven welke gedrag hierbij past.

Er komt een tegemoetkomingsregeling voor deze EVC-procedure waarmee je werkgever voor een deel van de kosten een tegemoetkoming kan aanvragen. Zodra de regeling bekend is wordt deze gepubliceerd op de website van het EVC-loket Jeugd- en gezinsprofessional. 

Doelgroep

Voor wie is deze EVC-procedure ontwikkeld?

Deze EVC-procedure is speciaal ontwikkeld voor professionals die werken in de jeugdhulp en jeugdbescherming (GGZ, Sociaal Werk, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg en  Jeugdgezondheidszorg) die:

  • al minstens 1 jaar werken op een hbo-functie;
  • verantwoordelijk zijn voor de taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd;
  • én die niet voldoen aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals in het SKJ. Bijvoorbeeld omdat zij een mbo-diploma hebben of hun hbo- of wo-opleiding niet afgerond hebben of omdat hun huidige HBO diploma geen toegang geeft tot het SKJ register.

Daarnaast is deze procedure belangrijk voor professionals die zich via de overgangsregeling (van 1 januari 2018 tot 1 april 2018) van het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) hebben geregistreerd omdat zij een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding hebben of omdat hun huidige HBO diploma geen toegang geeft tot het SKJ register en werkzaamheden doen volgens de norm verantwoorde werktoedeling en op 31 december 2017 op hbo-niveau werkten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Procedure

Hoe werkt de EVC-produre?

U start de EVC-procedure na het doorlopen van de intakeprocedure. De intake houdt in dat u een korte digitale quickscan doorloopt, waarna u een persoonlijk adviesgesprek heeft met een adviseur van Centrum Vakerkenningen.

De EVC-procedure wordt gekoppeld aan de landelijke normen van de branchekwalificatie. Vanuit deze landelijke norm worden uw kennis en ervaring in beeld gebracht.

Opbouwen portfolio

Tijdens de EVC-procedure verzamel je, vanuit je werk, voor alle deskundigheidsgebieden bewijsmateriaal: de zogenaamde beroepsproducten. Deze bewijzen verzamel je digitaal in jouw eigen portfolio (onder begeleiding van een ervaren begeleider van Centrum VakErkenningen). De beroepsproducten geven een beeld van jouw professioneel handelen in het betreffende deskundigheidsgebied van de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’.

Portfoliobeoordeling

Nadat je je bewijzen hebt aangeleverd wordt jouw portfolio beoordeelt. Een assessor (vakdeskundige beoordelaar) beoordeelt het portfolio aan de hand van de EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional en zal aan de hand van uw portfolio bepalen wat er besproken dient te worden in het interview.

Interview

In het interview dat volgt op de portfoliobeoordeling onderzoeken assessoren in een gesprek met jou of je binnen elk van de zes deskundigheidsgebieden 80% van de indicatoren kunt aantonen. Er wordt in dit ook gesprek getoetst of je je professioneel handelen binnen de zes deskundigheidsgebieden kunt onderbouwen met theoretische inzichten.

Afronding – certificaat

Na afloop van je EVC-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de EVC-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, namelijk 80% van de indicatoren beheersen per deskundigheidsgebied, word je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je laten (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ.

Doorlooptijd van de EVC-procedure

De doorlooptijd van de EVC-procedure bedraagt circa 16 weken. Men kan kosteloos 1x verlengen met 16 weken. Na deze 32 weken betaald men voor elke volgende verlenging van 16 weken €250,- excl. BTW.

Kostenspecificatie

Kosten

Intake en advies: €  200,-
Online portfolio en portfoliobegeleiding: €  250,-
Persoonlijk assessment: €  750,-
Ervaringscertificaat: €    82,50,-
Registratie NKE*: €   12,50,-
Totale kosten procedure: € 1.295,-

Bovenstaande tarieven zijn exclusief  21% btw.

*Het ErVaringsCertificaat wordt door Centrum VakErkenningen aangeboden voor registratie aan het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Het aanvragen van het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ bij het Nationaal Kenniscentrum EVC kost €150,-, deze kosten zijn niet in bovenstaand overzicht meegenomen. Met dit vakbekwaamheidsbewijs kun je je laten (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ.

Let op: men dient hiervoor binnen elk van de 6 deskundigheidscluster 80% van de gevraagde indicatoren aan te tonen om het certificaat voor verzilvering in het vakbekwaamheidsbewijs te kunnen aanbieden. 

Inschrijven

Direct inschrijven voor de EVC-procedure voor vakbekwame Jeugd- en gezinsprofessional.