HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, MWD

Doe de vrijblijvende Quickscan voor de evc-procedure Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Algemeen

U helpt mensen bij problemen met hun gezin of werkplek (psychosociale hulpverlening)? Samen met uw cliënt onderzoekt u de verschillende kanten van zijn probleem. Afhankelijk daarvan helpt u de cliënt de relatie met zijn gezin of werkplek in stand te houden, te herstellen of te verbeteren.

U kijkt welk hulpaanbod het beste bij je cliënt past en stelt samen een plan op? U bemiddelt of verwijst je cliënt door naar de juiste instantie, voor bijvoorbeeld werk of geld als dat nodig is.

U maakt verslagen van gesprekken met uw cliënt en schrijft rapportages over uw cliënt?

U bespreekt de ontwikkelingen van de cliënt met betrokken instanties of hulpverleners? Een bedrijfsmaatschappelijk werker werkt bijvoorbeeld samen met de arbo-arts en de personeelsadviseur.

U behartigt de belangen van uw cliënt bij instanties of organiseert en coördineert de hulp van die instanties waarmee de cliënt te maken heeft? Denk aan een bureau dat schulden saneert of een woningbouwvereniging.

U signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die kunnen leiden tot psychosociale nood en achterstandsproblemen?

U signaleert risicogroepen en u geeft tekorten en gebreken in regelingen en voorzieningen aan?

De EVC procedure

Herkent u in uw eigen werk bovenstaande taken en heeft u HBO werk- en denkniveau, maar niet het bijbehorende diploma?

Dan kunt u ervoor kiezen uw werkervaring te laten erkennen. Centrum Vakerkenningen biedt een unieke EVC Procedure, speciaal voor de ervaren persoonlijk begeleider . Daarmee behaalt u een officieel erkend Ervaringscertificaat, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ook kunt u zich hiermee registreren bij het Registerplein (zie hiervoor ook Registerplein registratiereglement MWD).

Het niveau

De EVC Procedure gaat uit van HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring in de zorg.

Doelgroep

Deze EVC Procedure  is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn of recent zijn geweest als maatschappelijk werker, casemanager of indicatie-adviseur en die hun kennis, inzicht en ervaring willen laten erkennen op officieel HBO-niveau. Op basis van uw werk en aanvullende vakgerichte cursussen heeft u zich verder ontwikkeld naar HBO-niveau. Dit betekent dat u al enige tijd (minimaal 3 tot 5 jaar) werkzaam bent in een positie op HBO-niveau.

Procedure

De procedure

U start de EVC Procedure na het doorlopen van de intakeprocedure. De intake houdt in dat u een korte digitale quickscan doorloopt, waarna u een persoonlijk adviesgesprek heeft met een adviseur van Centrum Vakerkenningen.

De EVC-procedure wordt gekoppeld aan de landelijke normen van de opleiding. Vanuit deze landelijke norm worden uw kennis en ervaring in beeld gebracht.

Portfoliovorming

Uw portfolio vormt een belangrijk onderdeel van uw EVC-procedure. Daarin verzamelt u (met begeleiding) bewijzen waarmee u uw (werk)ervaring en vaardigheden kunt onderbouwen.

Dat kan werkervaring zijn, maar ook opleidingen en cursussen die u in het verleden heeft gevolgd en ervaring opgedaan vanuit hobby’s of vrijwilligerswerk.

Portfoliobeoordeling

Een assessor (vakdeskundige beoordelaar) beoordeelt uw portfolio aan de hand van de gekozen meetstandaard en zal aan de hand van uw portfolio bepalen welke vervolgstappen nog volgen. Een werkplek observatie en een interview of alleen een interview.

Observatie en interview

De assessor bezoekt u (eventueel) op de werkplek. Hier observeert de assessor uw handelen tijdens uw werkzaamheden aan de hand van een beoordelingsstandaard. Daarna volgt een criterium gericht interview waarbij u nog een aantal (aanvullende) vragen beantwoordt.

De rapportage

Als afsluiting van stap 3 en 4 stelt de assessor een rapportage op. In het Ervaringscertificaat/ de rapportage staat precies aangegeven over welke kennis en vaardigheden u van de gekozen standaard beschikt.

Officieel erkend

Met EVC laat u uw werkervaring en opgedane kennis vanuit opleidingen officieel erkennen. Centrum Vakerkenningen is specialist op het gebied van de Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC). De procedures zijn volledig conform de landelijke code van het Kenniscentrum EVC opgesteld. U ontvangt een officieel erkend Ervaringscertificaat.

Doorlooptijd van de EVC-procedure

De doorlooptijd van de EVC-procedure bedraagt circa 16 weken. Men kan kosteloos 1x verlengen met 16 weken. Na deze 32 weken betaald men voor elke volgende verlenging van 16 weken €250,- excl. BTW.

Kostenspecificatie

Kosten

Intake en advies: € 200,-
Online portfolio en portfoliobegeleiding: € 250,-
Persoonlijk assessment: € 750,-
Ervaringscertificaat: € 82.50,-
NKE Registrie: € 12.50,-
Totale kosten: € 1.295,-

Bovenstaande tarieven zijn exclusief  21% btw

Inschrijven

Direct inschrijven voor de EVC Procedure voor HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening