HBO NiveauMeting – Het vaststellen van HBO Werk en Denk niveau

  Algemeen

  Regelmatig komt u vacatures tegen die goed aansluiten bij uw werkervaring en opgedane kennis. Helaas wordt er in deze advertenties ook om een afgeronde HBO opleiding gevraagd, iets wat u niet heeft.

  Er zijn echter ook andere manieren om u voor de functie kunt kwalificeren.

  De HBO NiveauMeting

  Herkent u zich in bovenstaande situatie en heeft u HBO werk- en denkniveau, maar wilt u dit objectief onderbouwen?

  Dan kunt u ervoor kiezen uw werkervaring officieel te laten vastleggen. Centrum Vakerkenningen biedt een unieke HBO NiveauMeting aan, speciaal voor de ervaren medewerker zonder diploma. Hiermee behaalt u het landelijk gewaardeerde NiveauBeoordeling, een officieel gewaardeerd certificaat, waarmee u uw HBO-niveau aantoont.

  Het niveau

  De HBO NiveauMeting gaat uit van HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring in een functie op HBO niveau.

  NLQF/EQF op basis van uw werkervaring

  Door tijdens uw EVC-procedure ook naar uw beroepsoverstijgende competenties te kijken en deze te waarderen wordt ook uw werk- en denkniveau op een onafhankelijk manier inzichtelijk gemaakt. Deze waardering maakt het mogelijk om uw werk- en denkniveau bij werkgever(s), opleider(s) en anderen aan te geven zodat er gericht naar uw ontwikkeling (groeipotentieel) gekeken kan worden.

  Huidige werkgevers kunnen gericht een opleiding op maat aanbieden en een eventuele nieuwe werkgever krijgt inzicht/bevestiging van uw werk- en denkniveau ten behoeve van een sollicitatieprocedure. Mocht u geïnteresseerd zijn in een (vervolg)opleiding dan kunnen opleiders u gerichter helpen bij het maken van een keuze voor een (vervolg)opleiding. Of zelfs eventuele vrijstellingen aanbieden binnen uw (vervolg)opleiding.

  Doelgroep

  Deze NiveauMeting is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn of recent zijn geweest op HBO niveau, die hun kennis, inzicht en ervaring objectief willen laten vastleggen  op officieel HBO-niveau. Op basis van uw werk en aanvullende vakgerichte cursussen heeft u zich verder ontwikkeld naar HBO-niveau.

  Dit betekent dat u al enige tijd (minimaal 3 tot 5 jaar) werkzaam bent in een positie op HBO-niveau. U heeft relevante werkervaring opgedaan, aanvullende (vak)diploma’s behaald of cursussen gevolgd die aansluiten op HBO-niveau.

  Procedure

  De procedure

  U start de NiveauMeting na het doorlopen van de intakeprocedure. De intake houdt in dat u een korte digitale quickscan doorloopt, waarna u een persoonlijk adviesgesprek heeft met een adviseur van Centrum Vakerkenningen.

  De NiveauMeting wordt gekoppeld aan objectief vastgestelde HBO Competenties. Vanuit deze landelijke norm worden uw kennis en ervaring in beeld gebracht.

  Portfoliovorming

  Uw portfolio vormt een belangrijk onderdeel van de NiveauMeting. Daarin verzamelt u (met begeleiding) bewijzen waarmee u uw (werk)ervaring en vaardigheden kunt onderbouwen.

  Dat kan werkervaring zijn, maar ook opleidingen en cursussen die u in het verleden heeft gevolgd en ervaring opgedaan vanuit hobby’s of vrijwilligerswerk.

  Portfoliobeoordeling

  Een assessor (vakdeskundige beoordelaar) beoordeelt uw portfolio aan de hand van de gekozen meetstandaard en zal aan de hand van uw portfolio bepalen welke vervolgstappen nog volgen. Een werkplek observatie en een interview of alleen een interview.

  Observatie en interview

  De assessor bezoekt u (eventueel) op de werkplek. Hier observeert de assessor uw handelen tijdens uw werkzaamheden aan de hand van een beoordelingsstandaard. Daarna volgt een criterium gericht interview waarbij u nog een aantal (aanvullende) vragen beantwoordt.

  De rapportage

  Als afsluiting van stap 3 en 4 stelt de assessor een rapportage op. In de NiveauBeoordeling/ de rapportage staat precies aangegeven over welke kennis en vaardigheden u op HBO Niveau beschikt.

  Objectief aangetoond en landelijk gewaardeerd

  Met de NiveauMeting laat u uw werkervaring en opgedane kennis vanuit opleidingen officieel vastleggen. Centrum Vakerkenningen is specialist op het gebied van NiveauMetingen(NM). De procedures zijn volledig objectief vormgegeven. U ontvangt een officieel en objectieve rapportage met daarin uw competenties op HBO Niveau onderbouwd.

  Doorlooptijd van de NiveauMeting

  De doorlooptijd van de NiveauMeting bedraagt circa 12 tot 16 weken. Men kan kosteloos 1x verlengen met 16 weken. Na deze 32 weken betaald men voor elke volgende verlenging van 16 weken €250,- excl. BTW.

  Wat is HBO Werk en Denk Niveau?

  Hbo werk- en denkniveau hebt u natuurlijk als u werkervaring hebt op hbo-niveau en een hbo-opleiding hebt. Dat is duidelijk. Maar wat als u geen hbo-opleiding hebt gedaan?

  De reden om ‘hbo werk- en denkniveau’ in de advertentie te zetten (en niet bijvoorbeeld ‘afgeronde hbo-opleiding’), is dat de werkgever niet mensen alleen op grond van hun opleiding uit wil sluiten. Een diploma is niet het belangrijkst. Uw ervaring en kwaliteiten des te meer. De werkgever is op zoek naar iemand die:

  • De functie zelfstandig uit kunt voeren.
   U heeft ervaring met de functie en de taken en kan daarmee vrijwel meteen zelfstandig aan de slag. Wellicht is er niemand die u echt in kan werken.
  • Ook ideeën over de uitvoering van de functie kan inbrengen, ook wel proactiviteit genoemd. U denkt vooruit en gaat actief aan de slag met zaken die u kunt verbeteren. Doordat u over voldoende ervaring en een behoorlijk analytisch vermogen beschikt, kunt u doorzien wat er beter kan. Ook bij veranderingen in de organisatie kunt u min of meer zelfstandig uitwerken wat dat voor uww functie voor gevolgen heeft.
  • Snel overzicht heeft.
   U bent snel in staat op hoofdlijnen te zien hoe andere afdelingen in elkaar zitten en hoe uw taken aansluiten bij die van anderen en in en buiten uw afdeling. U heeft, oog voor complexiteit.
  • Zowel breed als diep ontwikkeld is.
   U heeft specialistische kennis op een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld administratie of financiën) of kennis van een branche. U bent goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen uw vakgebied en/of branche.  Maar u heeft zich ook in de breedte ontwikkeld. Hbo-werkniveau houdt in dat u beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. U kunt iets presenteren, kunt goed met anderen samenwerken en kunt de kennis en vaardigheden van anderen inschatten en waarderen.
  • Een goede algemene ontwikkeling heeft.
   U weet wat er speelt in de maatschappij, leest regelmatig de krant en u kunt zich zo ook in sociaal opzicht met hbo’ers en academici verhouden en meten.
  Kostenspecificatie

  Kosten

  Intake en advies: € 200,-
  Online portfolio en portfoliobegeleiding: € 250,-
  Persoonlijk assessment: € 500,-
  Rapportage niveaumeting: € 80,-
  Vervolgadvies en administratie: €15,-
  Totale kosten: €1045,-

  Bovenstaande tarieven zijn exclusief  21% btw

  Inschrijven

   

  Direct inschrijven voor de HBO NiveauMeting