HBO Social Work, SW

Doe de vrijblijvende Quickscan voor de evc-procedure Social Work

Algemeen

In Nederland is het sociaal domein de afgelopen jaren ingrijpend aan het veranderen. Rode draad is de omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving en decentralisatie van de overheid.

Dit vraagt veel van de professionals die in het sociaal-maatschappelijk domein werkzaam zijn. Met behulp van de EVC HBO Social Work maak je inzichtelijk waar je staat als Social Worker volgens de eisen die landelijk worden gesteld. Ook kan jij je hiermee registreren bij het Registerplein (zie hiervoor ook Registerplein registratiereglement SW).
Heb je meer behoefte om specifiek te toetsen op jouw competenties als Jeugdzorgwerker, GGZ-Agoog of andere verwante ervaring. Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies!

De EVC procedure

Herkent u in uw eigen werk bovenstaande taken en heeft u HBO werk- en denkniveau, maar niet het bijbehorende diploma?

Dan kunt u ervoor kiezen uw werkervaring te laten erkennen. Centrum Vakerkenningen biedt een unieke EVC Procedure, speciaal voor de ervaren persoonlijk begeleider . Daarmee behaalt u een officieel erkend Ervaringscertificaat, waarmee u uw HBO-niveau aantoont.

Het niveau

De EVC Procedure gaat uit van HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring in de zorg.

Doelgroep

Deze EVC Procedure is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn of recent zijn geweest als professional in verschillende werkvelden . Vaak op het snijvlak van het sociaal domein met andere domeinen zoals het gezondheidsdomein of het juridisch domein. In grote lijnen zijn daarbij de volgende contexten betrokken:

  • in de wijk, in teamverband, vanuit interdisciplinaire wijkteams of andere veelal interprofessionele samenwer­kingsverbanden.
  • in dienst van instellingen die als opdrachtnemer opereren voor een gemeente.
  • in en vanuit instellingen voor langdurig (soms gedwongen) verblijf en/of speci­alistische ondersteuning.
  • vanuit een eigen onderneming werken voor verschillende opdrachtge­vers (gemeentes maar ook instellingen of netwerken).
  • werkzaam zijn in dienstverband of als zelfstandige.

Op basis van uw werk en aanvullende vakgerichte cursussen heeft u zich verder ontwikkeld naar HBO-niveau. Dit betekent dat u al enige tijd (minimaal 3 tot 5 jaar) werkzaam bent in een positie op HBO-niveau. U heeft relevante en diverse werkervaring opgedaan, aanvullende (vak)diploma’s behaald of cursussen gevolgd die aansluiten op HBO-niveau

Procedure

De procedure

U start de EVC Procedure na het doorlopen van de intakeprocedure. De intake houdt in dat u een korte digitale quickscan doorloopt, waarna u een persoonlijk adviesgesprek heeft met een adviseur van Centrum Vakerkenningen.

De EVC-procedure wordt gekoppeld aan de landelijke normen van de opleiding. Vanuit deze landelijke norm worden uw kennis en ervaring in beeld gebracht.

Portfoliovorming

Uw portfolio vormt een belangrijk onderdeel van uw EVC-procedure. Daarin verzamelt u (met begeleiding) bewijzen waarmee u uw (werk)ervaring en vaardigheden kunt onderbouwen.

Dat kan werkervaring zijn, maar ook opleidingen en cursussen die u in het verleden heeft gevolgd en ervaring opgedaan vanuit hobby’s of vrijwilligerswerk.

Portfoliobeoordeling

Een assessor (vakdeskundige beoordelaar) beoordeelt uw portfolio aan de hand van de gekozen meetstandaard en zal aan de hand van uw portfolio bepalen welke vervolgstappen nog volgen. Een werkplek observatie en een interview of alleen een interview.

Observatie en interview

De assessor bezoekt u (eventueel) op de werkplek. Hier observeert de assessor uw handelen tijdens uw werkzaamheden aan de hand van een beoordelingsstandaard. Daarna volgt een criterium gericht interview waarbij u nog een aantal (aanvullende) vragen beantwoordt.

De rapportage

Als afsluiting van stap 3 en 4 stelt de assessor een rapportage op. In het Ervaringscertificaat/ de rapportage staat precies aangegeven over welke kennis en vaardigheden u van de gekozen standaard beschikt.

Officieel erkend

Met EVC laat u uw werkervaring en opgedane kennis vanuit opleidingen officieel erkennen. Centrum Vakerkenningen is specialist op het gebied van de Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC). De procedures zijn volledig conform de landelijke code van het Kenniscentrum EVC opgesteld. U ontvangt een officieel erkend Ervaringscertificaat.

Doorlooptijd van de EVC-procedure

De doorlooptijd van de EVC-procedure bedraagt circa 16 weken. Men kan kosteloos 1x verlengen met 16 weken. Na deze 32 weken betaald men voor elke volgende verlenging van 16 weken €250,- excl. BTW.

Kostenspecificatie

Kosten

Intake en advies: € 200,-
Online portfolio en portfoliobegeleiding: € 250,-
Persoonlijk assessment: € 750,-
Ervaringscertificaat: € 82.50,-
NKE Registratie: € 12.,0-
Totale kosten: € 1.295,-

Bovenstaande tarieven zijn exclusief  21% btw

Inschrijven

Direct inschrijven voor de EVC Procedure voor HBO Social Work