Over CVE

Centrum VakErkenningen (CVE) heeft als doelstelling het vaststellen van vakbekwaamheid van personen voor het kunnen (blijven) uitvoeren van beroepen, of nader omschreven taken, conform daarvoor geldende (inter)nationale vastgestelde criteria, of bij het ontbreken daarvan, conform door betrokken partijen aanvaarde criteria.

Centrum VakErkenningen beoordeelt, erkent en certificeert persoonlijke vakbekwaamheid conform actuele, door de betreffende branche, vastgestelde eisen. Daarmee hebt u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

Calder Holding B.V.

Sinds 2016 maakt Centrum VakErkenningen onderdeel uit van Calder Holding B.V.

Calder kenmerkt zich door haar ondernemerschap in het sociale domein. Bij de bedrijven in de Calder Holding staat de mens centraal. We werken voor en met mensen. Van Inactief naar Actief is ons motto. Onze visie is dat mensen van betekenis willen zijn en dat participeren (meedoen) in de maatschappij daarvoor het beste middel is.

Of het nu gaat om Begeleiding naar Werken, Participatie, Wonen, Beroepsonderwijs, Hulp bij schulden, Psychische zorg of Taalonderwijs, wij leveren op al deze gebieden resultaatgerichte diensten. Dat doen we al ruim 30 jaar in Nederland, België en Verenigd Koninkrijk. Samen met onze 900 enthousiaste medewerkers helpen we dagelijks vele honderden cliënten verder in Onderwijs, Zorg of Werk.

Centrum VakErkenningen heeft bewust gekozen voor deze samenwerking, omdat zo de afstemming met onderwijs en arbeidsmarkten nog beter vorm gegeven kan worden.

calderholding-logo

Ervaren multi disciplinair team

We werken met een klein en ervaren team van ervaren onderwijskundigen, HRM specialisten en bedrijfskundigen aangevuld met een flexibele schil van gecertificeerde begeleiders, trainers en beoordelaars met jarenlange ervaring in de specifieke branches

Jarenlange ervaring en branche specifieke professionals

De medewerkers van Centrum VakErkenningen hebben de afgelopen jaren duizenden werknemers en hun organisaties begeleidt tijdens het doorlopen van een erkende EVC-procedure en certificeringstrajecten.

Wij werken alleen met goed getrainde en ervaren beoordelaars en portfoliobegeleiders, professionals die hun sporen in de praktijk ruimschoots hebben verdiend.

Alle professionals van Centrum VakErkenningen worden tijdens elke procedure geëvalueerd met hoge cijfers en daarnaast volgen ze met regelmaat vakgerichte trainingen en nemen ze deel aan intervisie bijeenkomsten met andere professionals

Kwaliteit en Erkenningen

Werkgevers en werknemers maken in toenemende mate gebruik van certificering en vakvolwassenheid om kwaliteit te borgen voor kritiek geachte beroepen.

Centrum VakErkenningen is  door Hobeon (als beoordelende instantie) en het Nationaal Kenniscentrum EVC (als kwaliteitsborgende instantie) aangewezen als Erkend aanbieder voor Branche, MBO en HBO EVC procedures.